Čo je tehotenská cukrovka?

17.02.2021

Tehotenská cukrovka (gestačný diabetes mellitus) je forma cukrovky, ktorá sa objavuje u budúcich matiek. Ide o poruchu metabolizmu cukrov, ktorá vzniká alebo je prvýkrát zistená v priebehu tehotenstva.

Ochorenie má prechodný charakter - žena pred tehotenstvom netrpela cukrovkou a po pôrode ochorenie zvyčajne ustúpi. Ústup ochorenia sa potvrdzuje tzv orálnym glukózovo tolerančným testom (OGTT) v priebehu 3-6 mesiacov po pôrode. OGTT sa neskôr opakuje približne každé dva roky.

Ak mala žena tehotenskú cukrovku počas prvého tehotenstva, je vysoko pravdepodobné, že situácia sa bude opakovať aj v nasledujúcom tehotenstve.

Príčiny vzniku tehotenskej cukrovky

V tehotenstve placenta a nadobličky matky produkujú veľké množstvo hormónov a ďalších látok, z ktorých niektoré pôsobia proti inzulínu - znižujú citlivosť tkanív na jeho pôsobenie (odborne hovoríme, že vyvolávajú inzulínovú rezistenciu), a teda zvyšujú hladinu cukru v krvi.

Hladina tehotenských hormónov pôsobiacich proti inzulínu postupne počas tehotenstva stúpa. To vysvetľuje, prečo sa cukrovka zvyčajne neobjaví na začiatku tehotenstva, ale až v jeho druhej polovici. Práve preto sa v tomto období robí diagnostický test na prítomnosť cukrovky (OGTT), zvyčajne medzi 24. a 28. týždňom tehotenstva. Hladina tehotenských hormónov a spolu s nimi aj inzulínová rezistencia vrcholí medzi 28. a 32. týždňom. Hladina tehotenských hormónov sa zvyšuje až do pôrodu.

Po pôrode, spolu s odlúčením placenty, hladina tehotenských hormónov rýchlo klesá, a tým sa súčasne upravuje pôsobenie inzulínu a tehotenská cukrovka vymizne.