KONTAKT

 

Via medica s.r.o. 

Brigádnická 2, Košice, 040 11

Telefónne číslo:  

+421 55 674 0915 

Mobil: 

+421 904 31 66 77 

Ambulancia pre internú medicínu, diabetológiu, poruchy látkovej premeny a výživy