Zostaňte zdraví po celý život 

Oprava obľubených omylov u pacientov s dyslipidémiou a so zvýšeným kardiovaskulárnym rizikom 

Päť omylov o diéte 

Ako na jedlo.

Ako jesť aby hodnota môjho cholesterolu klesala a ja som znížil/a riziko infarktu? 

Základom zdravia je okrem genetických predpokladov zdravý životný štýl, ku ktorému patrí vyvážená a pestrá strava. Základom nej je čerstvé ovocie a zelenina, kvalitné bielkoviny, zložené sacharidy, vláknina a vhodné tuky. 


Búranie mýtov o pohybe 

Ako dobehnúť cholesterol a utiecť infarktu? 

Mýty o užívaní liekov na zníženie cholesterolu 

1. Koncentrácia cholesterolu po liekoch klesla, a preto ich môžem vysadiť. 

To celkom iste nie je pravda. Vysoká koncentrácia cholesterolu sa dá liečiť, ale nie vyliečiť, pretože si pre ňu nesieme genetickú vlohu. Lieky fungujú len v prípade, že ich užívame, po prerušení liečby sa koncentrácie cholesterolu vracajú späť v priebehu niekoľkých dní. Preto je nevyhnutné lieky užívať trvalo

2. Keď užívam statíny, nemusím dodržiavať zásady zdravej životosprávy. 

Omyl. Diétne opatrenia pomáhajú upraviť aj iné rizikové faktory aterosklerózy, nie len znižovať hodnoty cholesterolu. 

3. Bojím sa vyššej dávky statínov. 

Obavy rozhodne nie sú namieste. Dnes vieme, že vyššia dávka statínu chráni svojho užívateľa účinnejšie ako dávka nižšia. Väčšina (vzácnych) nežiaducich účinkov statínov nemá priamu väzbu na dávku podávaného lieku a ich početnosť pri vyšších dávkach statínov nestúpa. 

4. Ak budem užívať statíny dlhodobo, môže dosť k nepredvídavým nežiaducim účinkom. 

Skutočne chceme, aby statíny boli užívané dlhodobo: keď sa pre ne rozhodneme, ide o "doživotné" rozhodnutie. Nie je však pravda, že by dlhší čas užívanie prinášal riziká súvisiace s dĺžkou liečby. Statíny používame viac ako 30 rokov a naďalej prebieha sledovanie ich bezpečnosti. nemáme žiadne signály, že by dlhodobé užívanie statínov malo akékoľvek iné nežiaduce účinky ako tie, ktoré vzácne vznikajú pri krátkodobom užívaní. 

5. Statíny sú nebezpečné. 

Zásadný omyl, bohužiaľ opakovaný v poslednom čase častejšie ako pravdy o priaznivých účinkoch týchto liekov. Statíny patria medzi vôbec najpreskúmanejšie liečivá a je pravdou, že ako všetky účinné liečivá majú aj nežiaduce účinky. Ich výskyt je však nízky a postihuje maximálne 10% liečených. Väčšina z týchto účinkov je navyše plne vratných, v prípade, že sa objavia, vyriešime ich úpravou liečby. Hodnotenie bezpečnosti liečby patrí k bežnej praxi v rámci sledovania pacientov liečených statínmi, čo ďalej obmedzuje (veľmi nízke) riziko spojené s terapiou. Súhrnne statíny patria medzi najbezpečnejšie lieky a obavy nie sú na mieste. 

Prof. MUDr. M. Vrablík, PhD. 

predseda ČS pre aterosklerózu 

Chcete sa liečiť účinne? Liečte sa správne!  

Ako dosiahnuť dobrú adherenciu /mieru spolupráce pri liečbe/ - "desatoro pre pacientov" 

1. Vypočujte si všetky informácie, ktoré Vám lekár poskytne. 

2. Pokiaľ čomukoľvek nerozumiete, nebojte sa opýtať

3. Uchovajte si a využívajte všetky informačné materiálny, ktoré Vám lekár poskytol. 

4. Snažte sa lieky užívať presne tak, ako Vám lekár predpísal. 

5. Používajte nejakú formu upomienok, aby ste lieky nezabudli užívať. 

6. Snažte sa dodržiavať zásady správnej životosprávy. 

7. Dodržiavajte všetky ďalšie odporúčania lekára

8. Pokiaľ Vám liečba z nejakého dôvodu nevyhovuje alebo sa u Vás objavia nežiaduce účinky, informujte o tom lekára. 

9. Hovorte o svojej chorobe a liečbe so svojimi blízkymi. 

10. Majte na pamäti, že pokiaľ budete odporúčania lekára dodržiavať, bude liečba úspešná a pomôže Vám. 

Prof. MUDr. Michal Vrablík, PhD. 

predseda českej spoločnosti pre aterosklerózu