VIA MEDICA s.r.o. 

interná a diabetologická ambulancia v Košiciach 

Zameranie ambulancie 

Zmodernizovaná diabetologická ambulancia poskytuje komplexné služby v oblasti diabetológie, výživy a metabolizmu.  

Špecializujeme sa na pacientov so všetkými typmi cukrovky, metabolickým syndrómom a poruchami metabolizmu tukov, ako s nadváhou alebo obezitou. Ponúkame kompletné spektrum vyšetrení potrebných na diagnostiku tohto závažného ochorenia, vrátane orálneho glukózotolerančného testu. V liečbe využívame všetky najmodernejšie prístupy, ktoré sú dostupné na trhu. 

Poskytované služby:

  • komplexný manažment dospelých pacientov s cukrovkou 1, 2 typu a gestačným diabetom 
  • komplexný manažment pacientov s dyslipidémiou a metabolickým syndrómom,
  • individuálna edukácia pacientov s diabetes mellitus, dyslipidémiou alebo obezitou,
  • orientačné neurologické vyšetrenie zamerané na diagnostiku diabetickej polyneuropatie,
  • elektrokardiografické vyšetrenie (EKG) s kompletným vyhodnotením,
  • Dopplerovské vyšetrenie artérií dolných končatín
  • interné predoperačné vyšetrenie 
  • 24 hodinový Holter monitoring krvného tlaku 

Máme zmluvy so všetkými zdravotnými poisťovňami.